92430160_4319549308071007_3764885833941778432_n_edited.jpg

DESIGN AND BUILD |
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 

January 25, 2025

TAKCO ARCHITECT

Cung cấp giải pháp toàn diện cho các công trinh được chính cty thiết kế :

1.Thiết kế thi công hoàn chỉnh công trình, - Design and Build (bao gồm cả phần nội thất) - với chi phí ưu đãi hợp lý.

2. Tư vấn cung cấp các giải pháp vật liệu và trang thiết bị phù hợp cho công trình thông qua hệ thống đối tác uy tính được chọn lọc.